Rijksweg Zuid 27

6131AL Sittard

info@admae.nl

046-4104189

(antwoordapparaat)

 

 

E-mail:

Telefoon:

 

Fax:

 

 

 

046-4759144

 

 

De Werkplaats

(bedrijven verzamel pand)

 

 

WAT DOET ADMAE?

 

Bij Mw. P. Verjans, psychiater/eigenaar Admae praktijk voor psychiatrie, kunt u terecht voor:

  • CONSULTATIE aan huisartsen/POH-GGZ op locatie.
  • ADVISERING aan bedrijfsartsen c.q. arbo-artsen en verzekeringsartsen.
  • SCHOLING aan POH-GGZ, huisartsen, psychologen, psychotherapeuten en ambulante woonbegeleiders van de RIBW Sittard-Geleen.

 

 

CONSULTATIE:

 

Dit wil zeggen dat patiënten gezien kunnen worden in het kader van consultatie in de huisartsenpraktijk eventueel samen met de huisarts of POHGGZ of in de praktijk van de eerste-lijns psycholoog c.q. psychotherapeut op verzoek van de huisarts. Andere mogelijkheid binnen de consultatie is overleg met de huisarts(-en) om casuïstiek ter plekke te bespreken. Dit kan incidenteel of structureel plaatsvinden.

 

Gedacht kan worden aan het bespreken van het benzodiazepinen-beleid binnen de huisartsenpraktijk, screening bij bepaalde psychofarmaca, behandeladviezen bij depressie/angst of andere psychiatrische stoornissen in de huisartsenpraktijk,  etc. Mw. P. Verjans, psychiater, heeft consultatiecontracten met Meditta, HOZL en ZIO. Bent u als huisarts niet aangesloten bij een van deze bedrijven dan wordt rechtstreeks aan de huisarts gefactureerd conform de geldende consultatie tarieven.

 

 

ADVISERING:

 

Heeft u als bedrijfsarts c.q. arbo-arts of verzekeringsarts behoefte aan intercollegiaal overleg of heeft u vragen over de begeleiding van uw cliënten met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld in geval van:

 

  • een onduidelijke diagnose of prognose,
  • bij twijfel over adequate behandeling,
  • in geval van stagnatie van herstel en re-integratie,
  • bij behoefte aan een second opinion,

 

dan kunt u terecht bij Mw. P. Verjans, psychiater/eigenaar Admae praktijk voor psychiatrie.

 

SCHOLING:

 

Scholing wordt gegeven aan POH-GGZ, (huis)artsen, psychologen en psychotherapeuten. De inhoud wordt op maat gemaakt rekening houdend met de vraag, leerdoelen en kennisniveau van de cursisten. Voor vragen u kunt contact opnemen via info@admae.nl of bellen met 046-4104189 (antwoordapparaat, spreek uw bericht in en u wordt z.s.m. terug gebeld).

 

webdesign: www.fido2000.nl   © 2017 Jos Janssen